Europejskie Staże Zawodowe

Logo Fundusze Europejskie

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku ogłasza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „EUROPEJSKIE STAŻE ZAWODOWE” 2022-1-PL01-KA122-VET-000074456 oraz grupę rezerwową

Staże zawodowe będą realizowane w Portugalii w terminie od 21 stycznia 2024 r. do 3 lutego 2024 r. (jest to I grupa licząca 15 osób) w ramach przedsięwzięcia „Europejskie staże zawodowe” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Koordynatorem projektu jest pani Agata Sewastianowicz.

  Dokumenty do pobrania:

  •        regulamin rekrutacji (plik pdf)
  •        formularz zgłoszeniowy (plik pdf lub plik doc)
  •        osoby o mniejszych szansach (plik pdf)

Efekty realizacji projektu

Pierwsza grupa wyjazdowa
Skip to content