DLA RODZICÓW

Anonimowa Skrzynka na sygnały

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w naszej szkole funkcjonuje Anonimowa Skrzynka na Sygnały, za pośrednictwem której każdy uczeń może zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi i propozycje.

Procedura funkcjonowania Anonimowej Skrzynki na Sygnały zapewnia uczniom dyskrecję w sprawach szkolnych i osobistych. O poradę w sprawach wychowawczych mogą również prosić rodzice.

Skrzynka ma na celu poprawę bezpieczeństwa w naszej szkole. To szansa na to, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi młodzieży.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie „skrzynki zaufania” jest pedagog szkolny, który ocenia wagę i rodzaj informacji, a następnie w porozumieniu z dyrekcją szkoły planuje dalsze działania.

Projekt zakłada współpracę nauczycieli, specjalistów oraz instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym z uczniami i ich rodzicami.

Zapraszamy do korzystania!

Harmonogram spotkań z rodzicami

Lp. Tematyka spotkań Termin Uwagi
1. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami poświęcone omówieniu i realizacji następującej tematyki:
– wybór klasowych rad rodziców,
– zatwierdzenie planu pracy rady klasowej,
– opracowanie i zatwierdzenie projektu tematyki lekcji wychowawczych,
– zapoznanie rodziców z obowiązującym prawem oświatowym.
22.09.2022 r. (czwartek) godz. 15.30
2. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za ½ półrocza. 03.11.2022 r. (czwartek) godz. 15.30
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I półrocze.

19.01.2023 r. (czwartek) godz. 15.30

4. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania w II półroczu. 09.03.2023 r. (czwartek) godz. 15.30

– klasy maturalne

11.05.2023 r. (czwartek) godz. 15.30

– pozostałe klasy

5. Spotkanie wychowawców z rodzicami według potrzeb. Termin i formę spotkania ustala wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu.
6. Dyżury pedagogiczne 18.04.2023 r.
12.06.2023 r.
od godz. 15.30

W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego dyżury pedagogiczne i zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Harmonogram spotkań wychowawców klas i nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 (plik pdf)

Godziny dostępności nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Nazwisko i imię

Dzień tygodnia

Godzina

Uwagi

1

Bobrowski Arkadiusz

środa

14.15 – 15.15

 

2

Borkowska Danuta

środa

14.15 – 15.15

 

3

Borowski Piotr

środa

14.15 – 15.15

 

4

Brzozowska Hanna

środa

14.15 – 15.15

co dwa tygodnie

5

Chrystuk Katarzyna

czwartek

14.15 – 15.15

 

6

Czerepko-Żukowska Monika

wtorek

15.05 – 16.05

 

7

Dąbrowski Tomasz

piątek

14.15 – 15.15

 

8

Gałecka Joanna

wtorek

14.15 – 15.15

 

9

Gerus Andrzej

środa

14.15 – 15.15

 

10

Grzegorczyk Barbara

czwartek

14.15 – 15.15

 

11

Guziejko Maciej

czwartek

14.15 – 15.15

 

12

Imporowicz Karina Anna

wtorek

14.15 – 15.15

 

13

Kamińska Wioleta

poniedziałek

14.15 – 15.15

 

14

Kisłowska Ewa

piątek

14.15 – 15.15

 

15

Koniecko Radosław

czwartek

14.15 – 15.15

 

16

Kuczyńska Joanna

czwartek

14.15 – 15.15

 

17

Kulesza Bogumiła

wtorek

14.15 – 15.15

 

18

Limberger Janusz

piątek

14.15 – 15.15

 

19

Malinowski Cyprian Aleksander

środa

12.00-13.00

co dwa tygodnie

20

Modrzejewska Urszula

poniedziałek, wtorek

8.00-8.30

 

21

Ołdakowska Switłana

czwartek

14.15 – 15.15

 

22

Orchowska Grażyna

piątek

14.15 – 15.15

 

23

Piktel Małgorzata

piątek

14.15 – 15.15

 

24

Piotrowska Kamila

czwartek

14.15 – 15.15

 

25

Remiszewska Sylwia

poniedziałek

14.15 – 15.15

 

26

Romatowski Edward

piątek

14.15 – 15.15

 

27

Sakowska Magda

wtorek

14.15 – 15.15

 

28

Sewastianowicz Agata

poniedziałek

14.15 – 15.15

 

29

Sokólski Bogdan

czwartek

14.15 – 15.15

 

30

Stefanowicz Artur

piątek

14.15 – 15.15

 

31

Stępień Wioletta

środa

14.15 – 15.15

 

32

Supińska Anna

czwartek

14.15 – 15.15

 

33

Supiński Marek

czwartek

14.15 – 15.15

 

34

Wantuch Izabela

poniedziałek

14.15 – 15.15

 

35

Wantuch Sławomir

środa

14.15 – 15.15

 

36

Wardzińska Urszula

środa

14.15 – 15.15

 

37

Waszkiewicz Aneta

wtorek

14.15 – 15.15

 

38

Wawiórka Jan

poniedziałek

14.15 – 15.15

 

39

Wilczewska Justyna

czwartek

14.15 – 15.15

 

40

Zieliński Łukasz

środa

14.15 – 15.15

 

41

Żbikowska Anna

piątek

7.30-8.00