DLA RODZICÓW

Anonimowa Skrzynka na sygnały

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w naszej szkole funkcjonuje Anonimowa Skrzynka na Sygnały, za pośrednictwem której każdy uczeń może zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi i propozycje.

Procedura funkcjonowania Anonimowej Skrzynki na Sygnały zapewnia uczniom dyskrecję w sprawach szkolnych i osobistych. O poradę w sprawach wychowawczych mogą również prosić rodzice.

Skrzynka ma na celu poprawę bezpieczeństwa w naszej szkole. To szansa na to, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi młodzieży.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie „skrzynki zaufania” jest pedagog szkolny, który ocenia wagę i rodzaj informacji, a następnie w porozumieniu z dyrekcją szkoły planuje dalsze działania.

Projekt zakłada współpracę nauczycieli, specjalistów oraz instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym z uczniami i ich rodzicami.

Zapraszamy do korzystania!

Rada Rodziców

Numer rachunku Rady Rodziców ZSME:

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

69 8099 0004 0091 4567 2000 0010

Harmonogram spotkań z rodzicami

Lp. Tematyka spotkań Termin Uwagi
1. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami poświęcone omówieniu i realizacji następującej tematyki:
– wybór klasowych rad rodziców,
– zatwierdzenie planu pracy rady klasowej,
– opracowanie i zatwierdzenie projektu tematyki lekcji wychowawczych,
– zapoznanie rodziców z obowiązującym prawem oświatowym.
21.09.2023 r. (czwartek) godz. 15.30
2. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za ½ półrocza. 09.11.2023 r. (czwartek) godz. 15.30
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I półrocze.

18.01.2024 r. (czwartek) godz. 15.30

4. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania w II półroczu. 07.03.2024 r. (czwartek) godz. 15.30

– klasy maturalne

25.04.2024 r. (czwartek) godz. 15.30

– pozostałe klasy

5. Spotkanie wychowawców z rodzicami według potrzeb. Termin i formę spotkania ustala wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu.
6. Dyżury pedagogiczne 16.04.2024 r.
10.06.2024 r.
od godz. 15.30

W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego dyżury pedagogiczne i zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Harmonogram spotkań wychowawców klas i nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 (plik pdf)

Godziny dostępności nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w roku szkolnym 2023/2024

lp. Nazwisko i imię Dzień  Godzina 
1 Bobrowski Arkadiusz  czwartek 12.35–13.30 
2 Borkowska Danuta poniedziałek 11.35–12.35 
3 Borowski Piotr  piątek 10.35–11.35 
4 Brzozowska Hanna  

poniedziałek

czwartek 

7.30–8.00 

7.30–8.00 

5 Czerepko-Żukowska Monika środa 10.45–11.30 
6 Dąbrowski Tomasz  poniedziałek 11.35–12.35 
7 Gałecka Joanna  czwartek 8.50–9.50
8 Gerus Andrzej środa 14.00–15.00 
9 Grzegorczyk Barbara  czwartek 9.15–10.15 
10 Guziejko Maciej poniedziałek 11.35–12.35 
11 Imporowicz Karina Anna  czwartek 9.40–10.40 
12 Kamińska Wioleta  wtorek13.20–14.20 
13 Koniecko Radosław  wtorek 9.40–10.40 
14 Kuczyńska Joanna  środa 8.45–9.45 
15 Kulesza Bogumiła  czwartek 13.00–14.00 
16 Limberger Janusz  środa  12.40–13.30 
17 Modrzejewska Urszula  czwartek 8.30–9.30 
18 Ołdakowska Switłana   czwartek 8.55–9.40
19 Orchowska Grażyna  wtorek 14.00–15.00 
20 Pejcz Katarzyna piątek 12.30–13.30 
21 Piktel Małgorzata  czwartek11.30–12.30 
22 Remiszewska Sylwia  środa 9.40–10.40 
23 Romatowski Edward  czwartek11.35–12.35 
24 Sakowska Magda środa12.30–13.30 
25 Sewastianowicz Agata  poniedziałek 14.00–15.00 
26 Stefanowicz Artur wtorek 10.35–11.35 
27 Stępień Wioletta  środa 12.35–13.30 
28 Supińska Anna    
29 Supiński Marek  wtorek 10.35–11.35 
30 Wantuch Izabela  wtorek12.40–13.35 
31 Wantuch Sławomir  czwartek  10.35–11.35 
32 Wardzińska Urszula poniedziałek14.20–15.20 
33 Waszkiewicz Aneta piątek10.35–11.35 
34 Wawiórka Jan  poniedziałek7.55–8.55 
35 Wilczewska Justyna  środa 10.35–11.35 
36 Wilkiewicz Katarzyna  poniedziałek 9.40–10.40 
37 Zieliński Łukasz poniedziałek 10.35–11.35 
38 Żbikowska Anna  wtorek 

7.30–8.00 

Skip to content