DLA RODZICÓW

Anonimowa Skrzynka na sygnały

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w naszej szkole funkcjonuje Anonimowa Skrzynka na Sygnały, za pośrednictwem której każdy uczeń może zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi i propozycje.

Procedura funkcjonowania Anonimowej Skrzynki na Sygnały zapewnia uczniom dyskrecję w sprawach szkolnych i osobistych. O poradę w sprawach wychowawczych mogą również prosić rodzice.

Skrzynka ma na celu poprawę bezpieczeństwa w naszej szkole. To szansa na to, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi młodzieży.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie „skrzynki zaufania” jest pedagog szkolny, który ocenia wagę i rodzaj informacji, a następnie w porozumieniu z dyrekcją szkoły planuje dalsze działania.

Projekt zakłada współpracę nauczycieli, specjalistów oraz instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym z uczniami i ich rodzicami.

Zapraszamy do korzystania!

Harmonogram spotkań z rodzicami

Lp. Tematyka spotkań Termin Uwagi
1. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami poświęcone omówieniu i realizacji następującej tematyki:
– wybór klasowych rad rodziców,
– zatwierdzenie planu pracy rady klasowej,
– opracowanie i zatwierdzenie projektu tematyki lekcji wychowawczych,
– zapoznanie rodziców z obowiązującym prawem oświatowym.
16.09.2021 r. (czwartek) godz. 15.30
2. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za ½ okresu. 04.11.2021 r. (czwartek) godz. 15.30
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I okres.

20.01.2022 r. (czwartek) godz. 16.00

4. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania w II okresie. 03.03.2022 r. (czwartek) godz. 15.30 klasy maturalne
12.04.2022 r. (wtorek) godz. 15.30 klasy trzecie technikum na podbudowie szkoły podstawowej
12.05.2022 r. (czwartek) godz. 15.30 pozostałe klasy
5. Spotkanie wychowawców z rodzicami według potrzeb. Termin i formę spotkania ustala wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu.
6. Dyżury pedagogiczne 12.04.2022 r.
09.06.2022 r.
od godz. 15.30

W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego dyżury pedagogiczne i zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

 

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2021 r.