DLA RODZICÓW

Anonimowa Skrzynka na sygnały

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w naszej szkole funkcjonuje Anonimowa Skrzynka na Sygnały, za pośrednictwem której każdy uczeń może zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi i propozycje.

Procedura funkcjonowania Anonimowej Skrzynki na Sygnały zapewnia uczniom dyskrecję w sprawach szkolnych i osobistych. O poradę w sprawach wychowawczych mogą również prosić rodzice.

Skrzynka ma na celu poprawę bezpieczeństwa w naszej szkole. To szansa na to, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi młodzieży.

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie „skrzynki zaufania” jest pedagog szkolny, który ocenia wagę i rodzaj informacji, a następnie w porozumieniu z dyrekcją szkoły planuje dalsze działania.

Projekt zakłada współpracę nauczycieli, specjalistów oraz instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym z uczniami i ich rodzicami.

Zapraszamy do korzystania!

Rada Rodziców

Numer rachunku Rady Rodziców ZSME:

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

69 8099 0004 0091 4567 2000 0010

Harmonogram spotkań z rodzicami

Lp. Tematyka spotkań Termin Uwagi
1. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami poświęcone omówieniu i realizacji następującej tematyki:
– wybór klasowych rad rodziców,
– zatwierdzenie planu pracy rady klasowej,
– opracowanie i zatwierdzenie projektu tematyki lekcji wychowawczych,
– zapoznanie rodziców z obowiązującym prawem oświatowym.
21.09.2023 r. (czwartek) godz. 15.30
2. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za ½ półrocza. 09.11.2023 r. (czwartek) godz. 15.30
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I półrocze.

18.01.2024 r. (czwartek) godz. 15.30

4. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania w II półroczu. 07.03.2024 r. (czwartek) godz. 15.30

– klasy maturalne

25.04.2024 r. (czwartek) godz. 15.30

– pozostałe klasy

5. Spotkanie wychowawców z rodzicami według potrzeb. Termin i formę spotkania ustala wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu.
6. Dyżury pedagogiczne 16.04.2024 r.
10.06.2024 r.
od godz. 15.30

W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego dyżury pedagogiczne i zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Harmonogram spotkań wychowawców klas i nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 (plik pdf)

Godziny dostępności nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w roku szkolnym 2023/2024

lp.

Nazwisko i imię

Dzień

Godzina

1

Bobrowski Arkadiusz

czwartek

12:35-13:30

2

Borkowska Danuta

poniedziałek

11:35 – 12:35

3

Borowski Piotr

piątek

10.35-11.35

4

Brzozowska Hanna

czwartek

14.20-15.05

5

Czerepko-Żukowska Monika

czwartek

13.30-14.15

6

Dąbrowski Tomasz

środa

15.05-16.05

7

Gałecka Joanna

wtorek   

9.40-10.40

8

Gerus Andrzej

środa

14.00- 15.00

9

Grzegorczyk Barbara

czwartek

9.15 – 10.15

10

Guziejko Maciej

środa

15.05-16.05

11

Imporowicz Karina Anna

czwartek

9.40-10.40

12

Kamińska Wioleta

piątek

11.30-12.30

13

Koniecko Radosław

wtorek

9.40-10.40

14

Kuczyńska Joanna

środa

8.45 – 9.45

15

Kulesza Bogumiła

czwartek

13.00 – 14.00

16

Limberger Janusz

środa

11.35-12.35

17

Modrzejewska Urszula

czwartek

8.30 – 9.30

18

Ołdakowska Switłana

piątek

9.40 – 10.40

19

Orchowska Grażyna

wtorek

14.00- 15.00

20

Pejcz Katarzyna

piątek

12.30-13.30

21

Piktel Małgorzata

środa

10.35-11.35

22

Remiszewska Sylwia

poniedziałek

10.40-11.40

23

Romatowski Edward

piątek

11.40-12.40

24

Sakowska Magda

czwartek

7:55-8:55

25

Sewastianowicz Agata

poniedziałek

14.00- 15.00

26

Stefanowicz Artur

wtorek

10.35-11.35

27

Stępień Wioletta

poniedziałek

8:55-9:40

28

Supińska Anna

wtorek

9.40-10.40

29

Supiński Marek

wtorek

11.30-12.30

30

Wantuch Izabela

piątek

12.40- 13.25

31

Wantuch Sławomir

środa

11.50-12.35

32

Wardzińska Urszula

środa

15.05-16.05

33

Waszkiewicz Aneta

środa

10:35-11:35

34

Wawiórka Jan

czwartek

8.45-9.45

35

Wilczewska Justyna

środa

10:45-11:45

36

Wilkiewicz Katarzyna

poniedziałek

9.40-10.40

37

Zieliński Łukasz

poniedziałek

10:35-11:35

38

Żbikowska Anna

wtorek

7.30-8.00

Skip to content