DLA UCZNIÓW

Zestawy podręczników do przedmiotów ogólnokształcących
Technikum nr 6
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4
Zestawy podręczników do przedmiotów zawodowych
Technikum nr 6
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4
Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Matura

HARMONOGRAM, KOMUNIKATY I INFORMACJE

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.
Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
Pobierz plik w formacie PDF

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

deklaracja wstępna deklaracja ostateczna
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r. do 2 października 2023 r. do 7 lutego 2024 r.
Absolwent, który ukończył technikum w latach poprzedzających rok szkolny 2023/2024 do 2 października 2023 r.
(nieobowiązkowo)
do 7 lutego 2024 r.

Więcej informacji, dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2024, znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Ubezpieczenie

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych obowiązuje polisa: SZG 0000192, obejmująca ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.

Suma ubezpieczenia 15 000 – składka 40 zł.

Ubezpieczenie jest zwarte na okres od dnia 01.09.2023 roku do dnia 31.08.2024 roku.

Szkody należy zgłaszać:

 • Wysyłając dokumentację medyczną po zakończonym leczeniu na adres: szybkiennw@tuz.pl
 • Telefonicznie: 22 327 60 60 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00;
 • Na stronie internetowej: tuz.pl w zakładce: Likwidacja szkód – za pośrednictwem formularza: Zgłoś szkodę;
 • Korespondencyjnie na adres: Centrum Obsługi Korespondencji, ul. Prażmowskiego 15,
  26-600 Radom

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „PAKIET BEZPIECZNA NAUKA” (plik .pdf)

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (plik .pdf)

 

 

Egzamin zawodowy

Ważne dla zdającego informacje o egzaminie zawodowym – Formuła 2019

 

egzamin zawodowy - formuła 2019

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:

 • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
 • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub
 • semestru,
 • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
 • jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:

 1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów), oraz
 2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada certyfikaty kwalifikacji zawodowej potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom zawodowy.

 

Na wniosek absolwenta do dyplomu zawodowego dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Więcej informacji o egzaminie zawodowym – formuła 2019 znajdziesz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

CZY ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI I CERTYFIKATY KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ MOŻNA ŁĄCZYĆ, ABY OTRZYMAC DYPLOM ZAWODOWY?

TAK. Dla zdających, którzy zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji (wszystkie według formuły 2019) wyodrębnionych w danym zawodzie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala końcowy wynik egzaminów zawodowych.

W przypadku zdania egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, ale w różnych formułach egzaminu, np. 2012, 2017 i 2019 – szczegółowe warunki wydawania dyplomu zawodowego określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1731).

Biblioteka

Katalog biblioteki ZSM-E jest już dostępny dla uczniów i pracowników szkoły o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych.


 

Znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy zmuszeni jesteśmy uczyć się i pracować w domu. Ale te ograniczenia wcale nie muszą spowodować, że przestajemy się rozwijać.

Polecam podróżowanie i zwiedzanie bez wychodzenia z domu. W ten sposób możemy zwiedzić:

 • Muzeum Narodowe w Warszawie – cyfrowe.mnw.art.pl. W cyfrowej wersji można obejrzeć malarstwo, rzeźby, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty itp. Niektóre sale są dostępne w formie spaceru.
 • Wawel – wawel.krakow.pl/wawel-wirtualny można zwiedzić dzięki cyklowi opowieści muzealnych online. W krótkich filmikach można zobaczyć co dzieje się w muzeum, jakie prace trwają w wawelskich ogrodach, o zbiorach opowiadają kustosze. Razem z nimi można zwiedzić zamknięte komnaty zamku.
 • Muzeum Powstania Warszawskiego – www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html – Po wejściu na stronę możemy przejść się korytarzami muzeum i odwiedzić sale tematyczne poświęcone różnym etapom powstania np. okupacji, państwu podziemnemu czy godzinie W. Zwiedzaniu towarzyszy głos lektora, który informuje o najważniejszych wydarzeniach. Podczas spaceru można przyjrzeć się bliżej zgromadzonym eksponatom. Są tu nie tylko zdjęcia, filmy, zeskanowane egzemplarze powstańczej prasy, ale również przedmioty używane przez powstańców (w tym część uzbrojenia), które zostały sfotografowane w technologii trójwymiarowej. Dzięki temu można je przybliżać oraz obracać na ekranie i oglądać z każdej strony.

Inne ciekawe miejsca, które można zobaczyć wirtualnie znajdziecie tutaj: kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea


 

Tutaj możecie przeczytać on-line wybrane lektury szkolne:

lektury.gov.pl

Serwis oferuje bezpłatny dostęp do utworów literackich. Z książek można korzystać za pomocą przeglądarki internetowej lub pobrać w formie ebooka.

wolnelektury.pl

Wolnelektury.pl to bezpłatna biblioteka internetowa, oferująca ponad 5500 tytułów, w tym wiele lektur szkolnych, książek dla młodzieży oraz audioobooków. Zawiera także katalog motywów literackich. Ebooki są dostępne w wielu formatach, również na czytniki. Możliwe jest też korzystanie przy pomocy wygodnej aplikacji mobilnej.

polona.pl

Polona jest portalem Biblioteki Narodowej, udostępniającym książki, czasopisma, grafiki. To jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie.

literat.ug.edu.pl

Wirtualna biblioteka literatury polskiej udostępnia bezpłatnie dzieła literackie. Stanowi ją kolekcja utworów powstałych w różnych okresach historycznych. Biblioteka ma na celu upowszechnianie dostępu do szczególnie wartościowych dzieł literatury polskiej.

 


 

Lektury szkolne powinni czytać wszyscy uczniowie. Jeżeli jednak niektóre książki będą przerastały Wasze możliwości, jeśli będziecie chcieli odświeżyć swoją wiedzę albo zrozumieć przeczytaną lekturę, możecie sięgnąć po filmy. To nie to samo. Nawet najwierniejsze ekranizacje lektur nie oddają w pełni tego, co znajdziemy w pierwowzorze literackim. Lektury szkolne trzeba czytać, jednak ekranizacje mogą Wam pomóc w przygotowaniach do lekcji i powtórkach.

Na stronie  vod.pl/lektury-szkolne znajdziecie wybrane ekranizacje lektur szkolnych.

 

NOWOŚĆ !

Warto też wysłuchać darmowego audiobooka – „Lalka” Bolesława Prusa odczytanego na nowo w serialu audio.

Jak mogliby wyglądać współcześni Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski? Czy ich problemy są wciąż aktualne? Na te pytania odpowiedzieli twórcy nowej odsłony kultowej „Lalki” Bolesława Prusa, która zadebiutowała w formie serialu audio. W rolach głównych pojawili się Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, Wiktor Zborowski, Barbara Kurdej-Szatan czy Maciej Musiał. Premiera serialu odbyła się 6 października w aplikacji Empik Go i na lekturalalka.pl.

 


 

Regulamin korzystania z biblioteki w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w okresie epidemii COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z biblioteki. Dokument obowiązuje od 1 września 2020 r. i ma na celu zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem.

 


 

23 kwietnia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Po raz 25 w tym roku jest obchodzony Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest tradycyjnie poświęcony promocji literatury i czytelnictwa, ale także problematyce związanej z ochroną praw autorskich.

Co to jest prawo autorskie?

Jest to ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.

Kto to jest twórca?

Jest to osoba, która stworzyła utwór: – osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu;
– osoba, której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Co to jest utwór?

Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Jakie utwory są objęte ochroną?

Ochronie podlegają:
– książki
– filmy,
– muzyka,
– fotografie,
– piosenki,
– plakaty,
– przedstawienia teatralne,
– projekty architektoniczne.

Co nie jest objęte prawem autorskim?

Prawo autorskie nie obejmuje:
– aktów normatywnych lub ich urzędowych projektów,
– urzędowych dokumentów, materiałów, znaków i symboli,
– opublikowanych opisów patentowych lub ochronnych,
– prostych informacji prasowych.

Plagiat – przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu. Jest to więc tak naprawdę kradzież czegoś nie zmaterializowanego, w postaci autorstwa danego utworu. Pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie praw autorskich dzieł literackich i artystycznych została podpisana 9 września 1886 r. w Bernie. Następnie kilkakrotnie była zmieniana i uzupełniana.

W roku 1952 została zwołana do Genewy Międzynarodowa Konferencja ds. Praw Autorskich, która uchwaliła Powszechną Konwencję ds. Copyright i powołała Międzynarodowy Komitet Praw Autorskich. Konwencja genewska weszła w życie 16 września 1956 roku.

POLSKA przystąpiła do konwencji o przestrzeganiu praw autorskich w 1976 r. Odtąd na polskich książkach, filmach, płytach, kasetach i innych wydawnictwach umieszczany jest znak zastrzeżenia praw autorskich – copyright.

 


 

Mobilny bibliokufer

Biblioteka szkolna ZSM-E współpracuje ze Stowarzyszeniem „Plejada” działającym przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku w realizacji zadania pt. „Mobilny bibliokufer”. Jest ono współfinansowane z budżetu Powiatu Ełckiego. W ramach działania Stowarzyszenie zakupiło ponad 70 tytułów książek zaproponowanych przez młodzież. Wzbogaciły one księgozbiór udostępniany ełckiej młodzieży. Inicjatywa ma na celu ułatwienie młodym ludziom dostępu do książek, które chcą czytać.

Bibliokufer z nowościami książkowymi dotarł do naszej biblioteki. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą książkową i życzymy przyjemnej lektury.

 

Opracowała: Bogumiła Kulesza

 


 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wzbogaciła swoje zbiory dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakupiono do biblioteki 680 woluminów, w tym 669 to zbiory tradycyjne książkowe oraz 11 audiobooków. 32,5% to lektury szkolne.

Książki zostały wybrane przez uczniów i pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną ZSM-E w Ełku.

Opracowała: Bogumiła Kulesza

Skip to content