PROJEKTY

Poznaj Polskę

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”. Jego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w

Czytaj więcej »

Zawodowcy II

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Ełcki/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczyna realizację projektu „ZAWODOWCY II” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0015/18 w ramach Osi

Czytaj więcej »

Zawodowcy

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Ełcki/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczyna realizację projektu „Zawodowcy” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi Priorytetowej

Czytaj więcej »

Europejskie Umiejętności Zawodowe

„EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE” NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036179 PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+ W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego została wyłoniona II grupa wyjazdowa, licząca

Czytaj więcej »