Fotorelacja z zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu na staże zawodowe do Bragi

Przygotowania do wyjazdu na staże zawodowe do Bragi

Logo Fundusze Europejskie

Zakończyły się przygotowania uczniów do wyjazdu na staże zawodowe do Bragi (Portugalia) w ramach realizacji projektu „Europejskie staże zawodowe” nr projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000074456.

Uczniowie w ramach przygotowań uczestniczyli w kursie języka angielskiego. Podczas zajęć utrwalali i poszerzali swoje umiejętności językowe. Główny nacisk był położony na specjalistyczne słownictwo branżowe  oraz na umiejętność komunikacji w różnorodnych sytuacjach, jakie mogą wydarzyć się podczas stażu.

Oprócz zajęć językowych uczniowie uczestniczyli również w  innych zajęciach przedwyjazdowych.

W trakcie zajęć z pierwszej pomocy przeprowadzonych przez panią Joannę Gałecką omówione zostały sposoby radzenia sobie w sytuacjach, które mogą wydarzyć się nawet w najbliższym otoczeniu. Uczniowie mieli sposobność przećwiczenia m.in. jak postępować z osobą nieprzytomną. 

Pani policjantka – Agata  Jonik, przeprowadziła spotkanie podczas którego omówiła  prawne aspekty pobytu za granicą, możliwe problemy i sposoby radzenia sobie z nimi. Zwróciła również uwagę na zagrożenia terroryzmem; omówiła sposoby reakcji w sytuacjach wystąpień takiego zagrożenia.

Pan Sławomir Wantuch  przeprowadził zajęcia kulturowe na temat Portugalii, która na przestrzeni wieków rozwijała swe bogate tradycje, zwyczaje i kulturę.  Zwrócił uczniom uwagę na to, że Portugalia to nie tylko zapierające dech w piersiach krajobrazy i wiekowe zabytki, ale także, a może przede wszystkim, fascynująca kultura i ciekawe tradycje – od wspaniałej kuchni, po wino z lokalnych winnic, od rękodzieła, po przejmującą muzykę fado.

Zajęcia z pedagogiem miały na celu zintegrowanie grupy uczniów jadących na staże zagraniczne. Podczas spotkania uczniowie poznali siebie wzajemnie, zapoznali się z zainteresowaniami kolegów oraz dowiedzieli się w jaki sposób zapobiegać konfliktom rówieśniczym. Uczestnicy poznali również techniki relaksacyjne rozładowujące stres związany z podróżą jak i pobytem za granicą.

Opracowała: Agata Sewastianowicz

Skip to content