Fotorelacja z zajęć przygotowujących uczniów do wyjazdu na staże zawodowe do Bragi

Przygotowania do wyjazdu na staże zawodowe do Bragi

Zakończyły się przygotowania uczniów do wyjazdu na staże zawodowe do Bragi (Portugalia) w ramach realizacji projektu „Europejskie staże zawodowe” nr projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000074456.

Uczniowie w ramach przygotowań uczestniczyli w kursie języka angielskiego. Podczas zajęć utrwalali i poszerzali swoje umiejętności językowe. Główny nacisk był położony na specjalistyczne słownictwo branżowe  oraz na umiejętność komunikacji w różnorodnych sytuacjach, jakie mogą wydarzyć się podczas stażu.

Oprócz zajęć językowych uczniowie uczestniczyli również w  innych zajęciach przedwyjazdowych.

W trakcie zajęć z pierwszej pomocy przeprowadzonych przez panią Joannę Gałecką omówione zostały sposoby radzenia sobie w sytuacjach, które mogą wydarzyć się nawet w najbliższym otoczeniu. Uczniowie mieli sposobność przećwiczenia m.in. jak postępować z osobą nieprzytomną. 

Pani policjantka – Agata  Jonik, przeprowadziła spotkanie podczas którego omówiła  prawne aspekty pobytu za granicą, możliwe problemy i sposoby radzenia sobie z nimi. Zwróciła również uwagę na zagrożenia terroryzmem; omówiła sposoby reakcji w sytuacjach wystąpień takiego zagrożenia.

Pan Sławomir Wantuch  przeprowadził zajęcia kulturowe na temat Portugalii, która na przestrzeni wieków rozwijała swe bogate tradycje, zwyczaje i kulturę.  Zwrócił uczniom uwagę na to, że Portugalia to nie tylko zapierające dech w piersiach krajobrazy i wiekowe zabytki, ale także, a może przede wszystkim, fascynująca kultura i ciekawe tradycje – od wspaniałej kuchni, po wino z lokalnych winnic, od rękodzieła, po przejmującą muzykę fado.

Zajęcia z pedagogiem miały na celu zintegrowanie grupy uczniów jadących na staże zagraniczne. Podczas spotkania uczniowie poznali siebie wzajemnie, zapoznali się z zainteresowaniami kolegów oraz dowiedzieli się w jaki sposób zapobiegać konfliktom rówieśniczym. Uczestnicy poznali również techniki relaksacyjne rozładowujące stres związany z podróżą jak i pobytem za granicą.

Opracowała: Agata Sewastianowicz

Skip to content