REKRUTACJA 2023/2024

Prowadzimy nabór na następujące kierunki:

Technikum nr 6
5-letnie

TECHNIK ELEKTRYK

język obcy: angielski, niemiecki
liczba miejsc: 28

TECHNIK MECHATRONIK

język obcy: angielski, niemiecki
liczba miejsc: 28

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

język obcy: angielski, niemiecki
liczba miejsc: 28

TECHNIK MECHANIK

język obcy: angielski, niemiecki
liczba miejsc: 28

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4
3-letnia

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

język obcy: angielski
liczba miejsc: 28

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

język obcy: angielski
liczba miejsc: 28

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 4
2-letnia

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

kwalifikacja MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
język obcy: angielski
liczba miejsc: 28

Skip to content