Uczniowie podczas akcji sadzenia lasu

Sadzenie lasu przez uczniów „Mechaniaka”

16 kwietnia 2024 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wyjątkowej inicjatywie sadzenia lasu, której organizatorami było PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok oraz Nadleśnictwo Ełk. Celem akcji było odbudowanie drzewostanu po naturalnym cyklu życia i zasadzenie na obszarach leśnych Nadleśnictwa Ełk około 5 tysięcy młodych drzew.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu PGE oraz Nadleśnictwa, udało nam się zrealizować projekt, który przyczynia się do zwiększenia ilości zielonych obszarów w naszym regionie. Sadzenie lasu to nie tylko aktywność edukacyjna, ale także konkretny wkład w ochronę przyrody i zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Nasza szkoła od zawsze kładzie duży nacisk na edukację ekologiczną i odpowiedzialność społeczną. Wspólna inicjatywa sadzenia lasu doskonale wpisuje się w nasze wartości i cele. Pragniemy, aby nasi uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę teoretyczną na temat ekologii, ale także mieli możliwość działania i przyczyniania się do poprawy stanu środowiska.

Podczas sadzenia lasu nasi uczniowie nie tylko zdobywali praktyczne umiejętności związane z pielęgnacją roślin, ale także uczyli się teamworku i współpracy. To niezwykle wartościowe doświadczenie, które pomoże im nie tylko w szkole, ale także w życiu osobistym i zawodowym.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w ten projekt i wspierali nas na każdym etapie jego realizacji. Dzięki wspólnej pracy możemy razem tworzyć lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Skip to content