Logo projektu "Staże zawodowe w Europie"

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie „STAŻE ZAWODOWE W EUROPIE”

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku ogłasza nabór uczniów do udziału w stażach zawodowych w Hiszpanii (I grupa wyjazdowa licząca 15 osób) organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Europejskie staże zawodowe” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Przewidywany termin wyjazdu to wrzesień/ październik 2024 r.

Celem podstawowym projektu jest poprawa kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników projektu, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu oraz poprawa wyników nauki w szkole uczestników z mniejszymi szansami.

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie musi spełniać następujące kryteria:

 1. jest uczeniem klasy III, IV lub V ZSME w Ełku i kształci się w zawodzie:
  • technik elektryk,
  • technik mechatronik,
  • technik mechanik,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • operator obrabiarek skrawających;
 2. zna język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, osiągając minimum ocenę dostateczną z języka za okres poprzedzający rekrutację,
 3. uzyskał średnią ocenę z przedmiotów zawodowych minimum 3,0 za okres poprzedzający rekrutację,
 4. uzyskał minimum poprawną ocenę zachowania za okres poprzedzający rekrutację,
 5. uzyskał pozytywną opinię wychowawcy.

W każdej grupie będzie zarezerwowane 6 miejsc dla osób z mniejszymi szansami, poza tą pulą też mogą starać się o udział w projekcie dzięki dodatkowym punktom przyznawanym im zależnie od powodu zaliczenia do kategorii osób z mniejszymi szansami.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do koordynatora projektu – pani Agaty Sewastianowicz w terminie do 23 kwietnia 2024 r.

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest poniżej lub u szkolnego koordynatora projektu.

 #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Skip to content