Plakaty z okazji Dnia Świadomości Autyzmu

Dzień Świadomości Autyzmu

3 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku obchodzony był Dzień Świadomości Autyzmu.  Obchody te miały na celu wyrażenie solidarności z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami oraz budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.  Przygotowano tematyczny wystrój szkoły. W czasie spotkań z uczniami  rozmawiano  na temat potrzeby okazywania  empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.  Kampania Dzień Świadomości Autyzmu przyczynia się do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych autyzmem.

Opracowała: Urszula Modrzejewska

Skip to content