fotorelacja z dnia otwartego

Dzień Otwarty 2023

22 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbył się Dzień Otwarty. Zaprosiliśmy do siebie ósmoklasistów i ich opiekunów ze szkół w całym mieście i regionie.

Nasi goście mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną Mechaniaka, poznać naszą bazę dydaktyczną, skorzystać z pomocy doradcy zawodowego oraz porozmawiać z uczniami i pracownikami szkoły.

Ponieważ to uczniowie są najlepszą reklamą naszej szkoły, to właśnie oni oprowadzali swoich młodszych kolegów po pracowniach i prezentowali to, czym szkoła może się pochwalić. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa pomocy dydaktycznych zgromadzonych na sali gimnastycznej. Ósmoklasiści chętnie zaglądali również do pracowni zawodowych, by lepiej poznać zawody, w których kształcimy.

Tegoroczną nowością była możliwość zobaczenia rezultatów pracy młodzieży biorącej udział w projekcie „Szkoła Młodych Inżynierów i Inżynierek”. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również gra historyczna „Warszawska Krew” stworzona przez uczniów naszej szkoły w ramach konkursu „HISTHACK Zakoduj historię przyszłości!”.

Skip to content