Kacper Sewastianowicz podczas uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W piątek 25 listopada 2022 r. Kurator Oświaty uroczyście wręczył dyplomy uczniom, którzy uzyskali Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. Wśród wyróżnionych był również uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Skip to content