Pamiątkowe zdjęcie pod Kolumną Zygmunta

Wycieczka do Warszawy – klasy 1o, 1s i 2s

W dniu 26 maja 2022 r. uczniowie klas 1o, 1s oraz 2s uczestniczyli w wycieczce do Warszawy dofinansowanej przez rządowy projekt Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie ma wspomóc organy prowadzące szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Program wycieczki był dobrany tak, by udział chłopców umożliwił zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia poznawczego, przeżycia „żywej” lekcji historii. Osobiste spotkanie z zabytkami, miejscami, które były świadkami niezwykłych i istotnych zdarzeń, wzmocni świadomość narodową wśród uczniów oraz szacunek dla Ojczyzny i Polaków, którzy tworzyli historię kraju.

Pierwszym punktem było Muzeum Wojska Polskiego to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo-historyczne. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W chwili obecnej w zbiorach muzealnych znajduje się ponad 250 tys. eksponatów. Zbiory wciąż powiększają się o nowe zakupy oraz liczne dary. Zgromadzone eksponaty prezentowane są w salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych.

Następnie udaliśmy się z grupą do Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało w hołdzie mieszkańcom Warszawy, dla tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 roku. Głównymi elementami wystawy są zdjęcia w wielkich formatach, monitory i komputery. Zwiedzający poruszają się w scenerii z epoki, chodzą po granitowym bruku wśród gruzów niszczonej Stolicy. Sercem Muzeum jest stalowy monument, przechodzący przez wszystkie kondygnacje budynku. Na jego ścianach wyryte jest kalendarium Powstania, a dobiegające z niego brzmienie bijącego serca symbolizuje życie Warszawy w 1944 roku.

Z Muzeum Powstania Warszawskiego wszyscy razem spacerowaliśmy ulicami Starego Miasta, kształtując umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji dzieł sztuki architektonicznej oraz umiejętności formułowania opinii, ocen i sądów w oparciu o własne kryteria artystyczne.

Wróciliśmy do domu szczęśliwi, pełni wrażeń, choć zmęczeni. Wycieczka była wspaniała. Następnym razem pojedziemy na dłużej.

Opracowała: Danuta Borkowska

Skip to content