Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Ogłoszenie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

31 marca 2022 r. od godziny 10.00 zostaną udostępnione wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2022. Zdający będą mogli sprawdzić wyniki egzaminu poprzez PORTAL ZDAJĄCEGO systemu SIOEPKZ.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022, mogą zgłosić chęć ponownego przystępowania do egzaminu, składając deklarację do 7 kwietnia 2022 r. 


Instrukcja udzielania dostępu do portalu zdającego

Skip to content