Przedstawiciele Straży Granicznej podczas spotkania z uczniami ZSM-E w Ełku

Spotkanie ze Strażą Graniczną

W listopadzie bieżącego roku szkolnego uczniowie z klas technikum Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku spotkali się w szkole z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Spotkanie miało charakter doradztwa zawodowego.

Straż Graniczna jest formacją powołaną do ochrony granic państwowych na lądzie, na morzu i w powietrzu oraz kontroli ruchu granicznego – zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego. Pozostaje ona również we współdziałaniu z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami przyjęcia do służby w Straży Granicznej i charakterem pracy w tym zawodzie. Informacje podawane były w formie przekazu ustnego oraz bardzo interesujących filmów.

Spotkanie było bardzo ciekawe, zwłaszcza dla uczniów zainteresowanych pracą w służbach mundurowych. Młodzież zadawała liczne pytania, między innymi na temat obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz bezpieczeństwa naszego kraju. Pod koniec spotkania uczniowie otrzymali ulotki informacyjne.

Spotkanie zorganizowała Urszula Modrzejewska – pedagog szkolny.

Skip to content