Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.

Wojciech Jaruzelski i ogłosił powołanie WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego). Oficjalnie stan wojenny wprowadzono z powodu pogarszającej sie sytuacji gospodarczej w kraju (półki w polskich sklepach były puste) oraz zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego wobec zbliżającej się zimy. Za najważniejszy argument uznano groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego.Zostały ograniczone niektóre z praw obywatelskich, m.in.:

  • internowano ok. 7 tys. członków Solidarności, związków i stowarzyszeń działających niezależnie od władz;
  • ograniczono działalność związków i stowarzyszeń;
  • wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się i godzinę policyjną od 22.00 do 6.00;
  • zakazano organizowania jakichkolwiek strajków i manifestacji;
  • zmilitaryzowano zakłady pracy;
  • zablokowano połączenia telefoniczne;
  • zdelegalizowano Solidarność.

Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r.

W ramach pamięci o tych tragicznych wydarzeniach Samorząd Uczniowski oraz młodzież Zespołu Szkól Mechaniczno–Elektrycznych w Ełku w dniach 10–13 grudnia, pod opieką Izabeli Wantuch przygotowała akcję plakatową i informacyjną dotyczącą stanu wojennego „Zapal Światło Wolności”.

W dniu 13 grudnia odbyły się w klasach 3og,2ts,3te1,3te2,2tme,2te,1te,3tm,1o,1tm oraz 3tmg prezentacje dotyczące wydarzeń 13 grudnia:

Opracowali Sławomir Wantuch i Izabela Wantuch

Skip to content