uroczyste otwarcie wystawy „Od zaborów do niepodległości”

Od zaborów do niepodległości

„Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz,
ale kraj, którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie.”

– Stefan Pacek

W dniu 15 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Od zaborów do niepodległości” wraz z prelekcją pana Jacka Rutkowskiego, eksperta-konsultanta Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z filią w Olecku.

Było to kolejne z wielu działań ZSM-E w Ełku, jakie czynione są w obecnym roku szkolnym, w celu uzyskania Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia wystawy przez dyrektora szkoły, pana Andrzeja Gerusa, który powitał klasy 1tme i 2tm oraz zaproszonego do szkoły autora kolekcji.

Wystawa została opracowana na podstawie prywatnych zbiorów pana Jacka Rutkowskiego, w skład których wchodzą: oryginalne dokumenty, plakaty, pocztówki, zdjęcia dokumentujące okupację niemiecką i sowiecką na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej. Oprócz tego, na wystawie zgromadzono oryginalne artefakty związane z okresem zaborów i pierwszych lat niepodległości. Doskonałym uzupełnieniem zgromadzonych źródeł historycznych była prezentacja multimedialna towarzysząca prelekcji pana Jacka Rutkowskiego.

Uczniowie ZSM-E w Ełku doskonale wiedzą, jak ważna jest wierność dziedzictwu narodowemu, ale także lokalnemu. Żywa lekcja historii, w której mieli okazję uczestniczyć dała możliwość wrócić do wydarzeń, które doprowadziły do odrodzenia Polski w 1918 r.

Opracowała: Aneta Waszkiewicz

Skip to content