uczniowie ZSM-E oraz zaproszeni goście wykonują kolędy i pastorałki

Koncert Kolęd

„Płynie w świat kolęda wśród zimowych dni,
idą białe święta i choinka lśni,
śnieg za oknem śpiewa, wiatr wtóruje mu,
szumią cicho drzewa kładąc świat do snu”.

Jacek Beszyński

Za kilka dni będziemy świętować narodzenie Pana Jezusa. Podzielimy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia i zasiądziemy przy stole. Boże Narodzenie udowadnia nam, że możemy być dla siebie dobrzy. Stąd powstał pomysł na wspólne kolędowanie w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.

16 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbył się przepiękny koncert kolęd z udziałem zaproszonych gości, co było ogromną niespodzianką. Mury ZSM-E w Ełku odwiedzili utalentowani muzycy z zespołu „Lilia”, jednym z nich jest nasz uczeń – Piotr Karpuk (klasa 3teg). Dzięki nim usłyszeliśmy kolędy i pastorałki wykonane na „Cymbałach Wileńskich”. Zapewne wielu z nas po raz pierwszy zobaczyło i usłyszało ten niezwykły instrument. Od zaproszonych gości dowiedzieliśmy się wielu wiadomości o cymbałach. Cymbały to chordofon uderzany. W metalowe struny biegnące wzdłuż pudła rezonansowego o kształcie przypominającym trapez uderza się drewnianymi pałeczkami zwanymi „palcatkami”. Instrument ten występuje w muzyce różnych kręgów kulturowych. Na ziemiach polskich – dokąd przywędrował wraz z muzykami romskimi i  żydowskimi – obecny jest co najmniej od XVII wieku. W muzyce wiejskiej zakorzenił się w wieku XIX. Do upowszechnienia się cymbałów przyczynił się fakt, że – w odróżnieniu od instrumentów o bardziej zaawansowanej konstrukcji, takich jak na przykład harmonia – mogły one być wykonywane przez rzemieślników ludowych w lokalnych pracowniach stolarskich. W polskiej kulturze tradycyjnej występują dwa rodzaje cymbałów – rzeszowskie i wileńskie.Na cymbałach wileńskich gra się melodycznie i solistycznie. Instrument ten występuje na Ziemiach Odzyskanych, głównie na obszarze Warmii i Mazur, dokąd po drugiej wojnie światowej przesiedlono wielu Polaków zamieszkujących Wileńszczyznę.

Święta Bożego Narodzenia mają niezwykły klimat i tradycje. Jedną z nich jest śpiewanie kolęd i pastorałek. Jak tłumaczy profesor Jan Miodek, kolędy: „mają charakter sakralny, niosą treść teologiczną, mówią o przyjściu na świat Chrystusa jako Zbawiciela. A pastorałka to taka ludowa piosenka o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem. W sumie można by pod pastorałkę podciągnąć nie tylko te przyśpiewki ludowe, ale i wszystkie świąteczne piosenki, które słyszymy w radiu”.

Wielu ludzi twierdzi, że Polska ma najwięcej kolęd i pastorałek. Prawie wszyscy o tym wiedzą, że polskie kolędy są najpiękniejsze pod względem treści i melodii. Nadto w porównaniu z innymi narodami tych kolęd mamy faktycznie najwięcej. Kolędy stanowią cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym. W okresie Bożego Narodzenia, a szczególnie w wieczór wigilijny radują serca Polaków, pogłębiają więź rodzinną i narodową.

Społeczność ZSM-E w Ełku, organizując i uczestnicząc w „Koncercie Kolęd”, pokazuje swoją wierność dziedzictwu kulturowemu i z radością kultywuje nasze narodowe tradycje.

Opracowała: Aneta Waszkiewicz

Skip to content