Uczniowie klasy 4ts podczas prezentacji na temat depresji

Spotkanie w Zespole Szkół Sportowych w Ełku

14 marca 2024 roku  uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – Dawid Płaczek i Jakub Lutecki z klasy 4ts  – wzięli aktywny udział w Panelu Dyskusyjnym pod hasłem ,,Moody Mints (Sensitive Teens). Wrażliwi nastolatkowie w XXI wieku”.  Organizatorem tej imprezy był Zespół Szkół Sportowych w Ełku. Tematem wiodącym spotkania były problemy młodych ludzi dotyczące sfery emocjonalnej i psychicznej.

Podczas panelu poruszono problem przemocy rówieśniczej wśród uczniów, ich stanów lękowych, mówiono również jak sobie radzić w przypadku zespołu stresu pourazowego. Uczniowie naszej szkoły przygotowali i przedstawili prezentację dotyczącą depresji. Uważa się, iż depresja wśród dzieci i młodzieży stała się epidemią XXI wieku. Dlatego ważne jest, aby uświadamiać młodym ludziom, gdzie szukać pomocy w przypadku obniżenia samopoczucia, apatii, zniechęcenia do życia. Nasi uczniowie precyzyjnie i rzeczowo zapoznali pozostałych uczestników spotkania z tym zagadnieniem.

Opracowała: Urszula Modrzejewska

Skip to content