Uczestnicy szkolnego etapu Olimpiady Solidarności

Olimpiada Solidarności

 14 listopada 2023 r. 7 uczniów ZSM-E w Ełku zmierzyło się z konkursem historycznym OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII, którego głównym celem jest budowanie tożsamożci narodowej wśród uczniów szkół średnich, poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski, a także rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju. Uczniowie pisali test wiedzy na etapie szkolnym zorganizowanym przez nauczyciela historii p. Anetę Waszkiewicz. Na wyróżnienie zasługują: 

1️⃣ Paweł Ladziński 3Tm (76%) 

2️⃣ Piotr Wieczorek 3Tme (63%) 

3️⃣ Szymon Gulan 3Tme (56%) 

Do wojewódzkiego etapu przechodzi dwóch uczniów z najwyższą liczbą punktów (nie może być ona niższa niż 35%), trzeci uczeń zostaje wpisany do listy rezerwowej udziału w etapie wojewódzkim bez gwarancji na udział w tym etapie. Pogratulujmy chłopcom podjęcia wyzwania i nagrodźmy brawami za przejście do etapu wojewódzkiego.

Opracowała: Aneta Waszkiewicz

Skip to content