Fotorelacja ze spotkania uczniów ZSME z przedstawicielami WOTu

Spotkanie z przedstawicielami WOT

3 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej.  Organizatorem spotkania był pedagog szkolny.

Spotkanie prowadzone było przez nauczyciela szkoły, żołnierza WOT – pana Janusza Limbergera. Uczniowie uzyskali wiedzę na temat zasad przyjęcia do WOT oraz na temat charakteru służby w tej  formacji wojskowej. Misją żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej  jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i zwalczanie ich oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Organizowanie spotkań młodych ludzi ze służbami mundurowymi  jest bardzo ważne, kształtuje w nich postawy i wartości patriotyczno-obywatelskie. Niektórzy nauczyciele i uczniowie ZSME w Ełku należą do WOT, z czego szkoła jest bardzo dumna.

Opracowała: Urszula Modrzejewska

Skip to content