EUROPEJSKIE STAŻE ZAWODOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku ogłasza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „EUROPEJSKIE STAŻE ZAWODOWE” 2022-1-PL01-KA122-VET-000074456 oraz grupę rezerwową

Staże zawodowe będą realizowane w Portugalii w terminie od 21 stycznia 2024 r. do 3 lutego 2024r. (jest to I grupa licząca 15 osób) w ramach przedsięwzięcia „Europejskie staże zawodowe” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Celem podstawowym projektu jest poprawa kwalifikacji zawodowych i  językowych uczestników projektu, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu oraz poprawa wyników nauki w szkole uczestników z mniejszymi szansami.

Skip to content