Zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w trosce o zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, pracowników i  osób odwiedzających, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zobowiązuje do przestrzegania aktualnych wytycznych MEiN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zaktualizowanego Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa zdrowotnego od 8 kwietnia 2022r.

Skip to content