Spotkanie uczniów klas czwartych i piątych z przedstawicielami przedstawicielem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

Spotkanie ze strażą graniczną

23 października 2023r. uczniowie z czwartych i klas maturalnych Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku spotkali się w szkole z przedstawicielem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Spotkanie odbyło się w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery 2023 i miało charakter doradztwa zawodowego.  Organizatorem spotkania była Urszula Modrzejewska – pedagog szkolny.

Straż Graniczna jest formacją powołaną do ochrony granic państwowych na lądzie, na morzu i w powietrzu oraz kontroli ruchu granicznego – zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego. Pozostaje ona również we współdziałaniu z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i przeciwdziałania tym zagrożeniom. Uczniowie mieli okazję zapoznać  się  z zasadami przyjęcia do służby w straży granicznej i  charakterem pracy w tym zawodzie.

Spotkanie było bardzo interesujące. Młodzież zadawała liczne pytania, między innymi na temat obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, bezpieczeństwa naszego kraju. Pod koniec spotkania uczniowie otrzymali ulotki informacyjne.                     

Opracowała: Urszula Modrzejewska

Skip to content