uczniowie klasy 4ts zwiedzali wystawę "Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”

Zajęcia w Muzeum Historycznym w Ełku

W piątek 29 września młodzież klasy 4TS uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Historycznym w Ełku. Uczniowie obejrzeli wystawę „Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady” przygotowanej przez United States Holocaust Memorial Museum. Zapoznali się z historią, postawami ludzi, którym przyszło żyć w latach 30-tych i 40-tych XX wieku. Poznali pojęcia: Zagłada Żydów, getto, ustawy norymberskie, antysemityzm, eksterminacja. Mieli możliwość analizy wyborów, jakich dokonywali zwykli ludzie w przeszłości, i zastanowienia się nad swoimi rolami i obowiązkami w dzisiejszych czasach.

Wystawa poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu. Dlaczego był on możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? A co kierowało tymi, którzy nie wykorzystywali okazji i nie ulegali pokusie zdrady bliźnich, pokazując, że nawet w nadzwyczajnie trudnych czasach istnieje alternatywa dla współudziału w złych czynach?

Opracowała: Bogumiła Kulesza

Skip to content