INFORMACJA O ŚWIADCZENIU OPIEKI ZDROWOTNEJ I STOMATOLOGICZNEJ

INFORMACJA O ŚWIADCZENIU OPIEKI ZDROWOTNEJ I STOMATOLOGICZNEJ

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom na poniższych zasadach:

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna p. Danuta Jurska w budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – II piętro pokój nr 210 w godzinach:

  • poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.00


2. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lekarz stomatolog p. Jolanta Lenga tel. 518 410 399 w gabinecie stomatologicznym przy ul. Sikorskiego 5 w budynku ZS nr 5 w godzinach:

  • poniedziałek: 13.00 – 18.00
  • wtorek: 9.00 – 11.00
  • środa: 13.00 – 18.00
  • czwartek: 9.00 – 11.00

Leczenie odbywa się w ramach NFZ i jest bezpłatne. Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne uczeń niepełnoletni zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.

Skip to content