Europejskie Staże

„EUROPEJSKIE STAŻE”
2018-1-PL01-KA102-047590
projekt staży zagranicznych finansowany ze środków PO WER na zasadach programu ERASMUS+

W ramach projektu 32 uczniów naszej szkoły z kształcących się w zawodach: technik elektryk, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych – weźmie udział w trzytygodniowych stażach zawodowych w Hiszpanii.

Celem podstawowym naszego projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Doprowadzą do niego cele szczegółowe projektu: ułatwienie uczestnikom poszerzenia – zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy – umiejętności zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Hiszpanii. Stażyści, podzieleni na dwie 16-osobowe grupy, wyjadą na staże w styczniu 2019 roku (pierwsza grupa) i w styczniu 2020 roku (grupa druga). Z każdą grupą stażystów wyjedzie za granicę dwóch opiekunów szkolnych.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez hiszpańską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu PO WER.

regulamin rekrutacji i udziału w stażu.pdf

formularz zgłoszeniowy.pdf

Skip to content