Europejskie Doświadczenia Zawodowe

„EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE”
NR PROJEKTU: 2016-1-PL01-KA102-023636
PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+

Erasmus+

W ramach projektu 32 uczniów naszej szkoły z klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych – weźmie udział w 3-tygodniowych stażach zawodowych w Portugalii.

Celem podstawowym naszego projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia godziwego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Doprowadzą do niego cele szczegółowe projektu: ułatwienie uczestnikom poszerzenia – zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy – kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia z przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Portugalii. Stażyści, podzieleni na dwie 16-osobowe grupy, wyjadą do Portugalii w styczniu 2017 i w lutym 2018 roku.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez portugalską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu ERASMUS+.

Skip to content