Lp. Tematyka spotkań Termin Uwagi
1. Spotkanie wychowawców klas z rodzicami poświęcone omówieniu i realizacji następującej tematyki:
– wybór klasowych rad rodziców,
– zatwierdzenie planu pracy rady klasowej,
– opracowanie i zatwierdzenie projektu tematyki lekcji wychowawczych,
– zapoznanie rodziców z obowiązującym prawem oświatowym.
21.09.2023 r. (czwartek) godz. 15.30
2. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za ½ półrocza. 09.11.2023 r. (czwartek) godz. 15.30
3. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania za I półrocze.

18.01.2024 r. (czwartek) godz. 15.30

4. Spotkanie wychowawców z rodzicami dotyczące wyników nauczania i wychowania w II półroczu. 07.03.2024 r. (czwartek) godz. 15.30

– klasy maturalne

25.04.2024 r. (czwartek) godz. 15.30

– pozostałe klasy

5. Spotkanie wychowawców z rodzicami według potrzeb. Termin i formę spotkania ustala wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu.
6. Dyżury pedagogiczne 16.04.2024 r.
10.06.2024 r.
od godz. 15.30

W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego dyżury pedagogiczne i zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie zdalnej.

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2023 r.

Harmonogram spotkań wychowawców klas i nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 (plik pdf)

Skip to content