Uczniowie klas 3tm i 3s podczas realizacji programu ARS

Realizacja programu ARS – czyli jak dbać o miłość

W listopadzie 2023 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku zrealizowany został program profilaktyczny ,,ARS – czyli jak dbać o miłość”. Celem programu było ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie.

W programie udział wzięli uczniowie z dwóch klas – IIITM  i IIIS, a realizatorkami były  panie pedagog – Katarzyna Pejcz i Urszula Modrzejewska.

Program powstał dzięki wsparciu finansowemu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość tego programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień. W programie nie skupiono się na negatywnych skutkach zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, ale na wartościach uznawanych przez młodych ludzi za ważne, takich jak miłość, rodzina, bezpieczeństwo, i o tym jak nadużywanie tych substancji może negatywnie wpływać na te wartości. W programie nie chodzi o zwykłe zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, ale ujęte w kontekście macierzyństwa i ojcostwa, gdyż w tym kontekście zachowania te mogą być bardzo szkodliwe (FAS, poronienia itp.).     

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 15-19 lat, ale zawiera również elementy angażujące ich rodziców.

Opracowała: Urszula Modrzejewska

Skip to content