fotorelacja z powiatowego konkursu wiedzy o HIV

Powiatowy konkurs wiedzy o HIV

4 grudnia 2023 roku reprezentacja naszej szkoły w składzie: Szymon Bronakowski kl. 1tme, Piotr Chrzanowski  kl. 2te1 i Kacper Kopiczko kl. 2te1 wzięła udział w Powiatowym konkursie wiedzy o HIV, który odbył się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku. Konkurs skierowany był do uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych, a jego głównym celem było pogłębienie wiedzy dotyczącej profilaktyki HIV i AIDS, a także ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV, promowanie punktów konsultacyjno-diagnostycznych w kierunku HIV oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży. Konkurs był objęty Honorowym Patronatem Starosty Ełckiego.

Nasi uczniowie, choć nie zostali laureatami, wykazali się ogromną wiedzą .

Opracowała: Joanna Gałecka

Skip to content