Uczniowie klas pierwszych ćwiczą resuscytację na fantomie

Szkolenie klas pierwszych z zasad udzielania pierwszej pomocy

Jak co roku, we wrześniu,  uczniowie klas pierwszych odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobycie nowych umiejętności zbiegło się z  Warmińsko-Mazurskim Tygodniem Karier. Głównym celem zajęć szkoleniowych prowadzonych przez panią Joannę Gałecką było pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Młodzież została poinstruowana, w jaki sposób udzielić pomocy osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, w wyniku podtopienia, na skutek zawału itp.

Po części teoretycznej uczniowie mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) na fantomie.

Jak „uruchomić serce”, czyli BLS w pigułce?

BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie

  1. Sprawdź bezpieczeństwo
  2. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje
  3. Udrożnij drogi oddechowe
  4. Sprawdź oddech
  5. Zadzwoń pod 112/999
  6. Resuscytacja 30:2
  7. Zastosuj AED

Opracowała: Joanna Gałecka

Skip to content