Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku uzyskał prestiżowy  Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.

Na wniosek Kapituły Konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” 73  szkołom i placówkom oświatowym. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku  znalazł się  w grupie wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 30 listopada 2022 r.

Certyfikat jest przyznawany szkołom, które promują postawy patriotyczne oraz podejmują zintegrowane działania mające na celu kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajoznawczych. 

Przyznanie prestiżowego Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu” jest ukoronowaniem podejmowanych przez uczniów i nauczycieli szkoły różnorodnych działań, które służą kształtowaniu tożsamości narodowej i wychowują w duchu patriotyzmu.

Skip to content