Fotorelacja ze spotkania profilaktyczno-edukacyjnego skierowanego do rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach programu "Zanim będzie za późno"

Zanim będzie za późno

3 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku odbyło się spotkanie rodziców uczniów z przedstawicielem policji w ramach programu ,,Zanim będzie za późno”. Spotkanie miało charakter edukacyjny  i  profilaktyczny. Jego celem było uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw związanych z  sięganiem młodych ludzi po narkotyki oraz  konsekwencji ich zażywania.

Używanie środków psychoaktywnych przez młodzież stanowi jeden z głównych problemów społecznych w Polsce.  Młodzi ludzie sięgają po różnorodne substancje, które negatywnie wpływają na ich zdrowie fizyczne oraz psychikę. Zażywanie substancji psychoaktywnych ma również ścisły związek z popełnianiem czynów zabronionych oraz łamaniem norm społecznych i prawnych.

Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na skutki palenia marihuany i sięgania po dopalacze. Rodzice uzyskali wiedzę dotyczącą przyczyn sięgania przez młodzież po środki uzależniające, objawów ich zażycia oraz sposobów przeciwdziałania niewłaściwym wyborom swoich dzieci. Przekazano rodzicom informacje dotyczące instytucji pomagających w leczeniu uzależnień.

Organizatorem spotkania była Urszula Modrzejewska – pedagog szkolny.

Skip to content