Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające. Wytwarza produkty na tokarkach lub frezarkach sterowanych numerycznie.

Elementy wykonywane na obrabiarkach wykorzystywane są we wszystkich gałęziach przemysłu, dlatego zawód ten jest bardzo potrzebny.

Zakres zadań i czynności

Do zadań operatora obrabiarek skrawających należy:

  • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających
  • wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek
  • naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i przyrządów
  • obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki


Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu operator obrabiarek skrawających wymaga uzdolnień i zainteresowań technicznych. Ważna jest zdolność koncentracji, wytrwałość, cierpliwość i dokładność. W pracy na tym stanowisku niezbędna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, zręczność oraz wyobraźnia przestrzenna.

Kariera zawodowa
Operator obrabiarek skrawających może podejmować pracę:

  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
  • prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową.


Środki i narzędzia pracy

Stanowiskiem pracy operatora obrabiarek skrawających jest pojedyncza obrabiarka (tokarka, frezarka lub centrum obróbcze) lub zespół obrabiarek, umiejscowionych w halach produkcyjnych.

Skip to content