PROJEKTY

Zawodowcy

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. oraz Powiat Ełcki/Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku rozpoczyna realizację projektu „Zawodowcy” nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi Priorytetowej

Czytaj więcej »

Europejskie Umiejętności Zawodowe

„EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE” NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036179 PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+ W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego została wyłoniona II grupa wyjazdowa, licząca

Czytaj więcej »

Europejskie Umiejętności Zawodowe

„EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE” NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036179 PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+ W ramach projektu I grupa wyjazdowa, licząca 20 uczniów, wzięła udział

Czytaj więcej »

Europejskie Doświadczenia Zawodowe

„EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE” NR PROJEKTU: 2016-1-PL01-KA102-023636 PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+ W ramach projektu 32 uczniów naszej szkoły z klas technikum i zasadniczej szkoły

Czytaj więcej »

Europejskie Staże

„EUROPEJSKIE STAŻE” 2018-1-PL01-KA102-047590 projekt staży zagranicznych finansowany ze środków PO WER na zasadach programu ERASMUS+ W ramach projektu 32 uczniów naszej szkoły z kształcących się

Czytaj więcej »
Skip to content