Szkoła młodych inżynierek/inżynierów

Banner Szkoła Młodych Inżynierów Inżynierek

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Szkoła młodych inżynierek/inżynierów”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego programu szkoleniowego dla nauczycieli umożliwiającego im prowadzenie nowej formy pracy z uczniami, rozwijającej ich zdolności i kompetencje politechniczne, wspólnie z partnerem ponadnarodowym i pracodawcami.

W ramach tego projektu uczniowie budują:

  • pojazd trójkołowy Tamiya Dual Rider T3-01,
  • poduszkowiec Hover:bit V2
  • dron Air:bit 2
  • pojazd buggy MOVE MOTORS

 

W projekcie uczestniczą 2 grupy uczniów, którzy spotykają się po zajęciach lekcyjnych. Opiekunem 1 grupy jest pani Danuta Borkowska, opiekunem 2 grupy jest pan Bogdan Sokólski.

Skip to content