Poznaj Polskę

logo przedsięwzięcia Poznaj Polskę

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”. Jego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dzieci i młodzieży to cenna pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej. Nauka w unikalnym środowisku edukacyjnym, odkrywanie środowiska przyrodniczego Polski, jej tradycji oraz zabytków kultury, poszukiwanie śladów historii, eksperymentowanie w centrach nauki to działania, które znacznie uatrakcyjniają proces nauczania. Realizacja przedsięwzięcia to również promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej.

Wycieczki zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022

Wycieczki zrealizowane w roku szkolnym 2022/2023

Skip to content