Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” biblioteka Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku pozyskała 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W bibliotekach szkolnych priorytetem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Biblioteka Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wzbogaciła swoje zbiory o 680 woluminów, w tym 669 to zbiory tradycyjne książkowe oraz 11 audiobooków. 32,5% to lektury szkolne. Książki zostały wybrane przez uczniów i pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną ZSM-E w Ełku.

 

Opracowała: Bogumiła Kulesza

Skip to content