Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Logo projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” biblioteka Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku pozyskała 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W bibliotekach szkolnych priorytetem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.Biblioteka Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wzbogaciła swoje zbiory  i wyposażenie biblioteki. Zakupiono 273 książki na kwotę 9257,90 złotych oraz elementy wyposażenia biblioteki (regały, stolik, pufy, fotele) na kwotę 5582,00 zł. Na promocję książki i czytelnictwa z programu wydano 160,00 zł.

Książki i elementy wyposażenia zostały wybrane przez uczniów i nauczycieli oraz pozytywnie zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną ZSM-E w Ełku.

Opracowała: Bogumiła Kulesza

 

Skip to content