Europejskie Umiejętności Zawodowe

„EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE”
NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036179
PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+

Erasmus+

W ramach projektu I grupa wyjazdowa, licząca 20 uczniów, wzięła udział w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Irlandii.

Celem podstawowym naszego projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Doprowadzą do niego cele szczegółowe projektu: ułatwienie uczestnikom poszerzenia – zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy – umiejętności zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych.

Każdy uczestnik projektu uczestniczył w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs obejmował zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego (40-godzinny kurs języka angielskiego) i kulturowego.

Każdy z uczestników projektu otrzymał certyfikat odbycia kursu językowego i pozostałych zajęć przygotowawczych, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez irlandzką organizację partnerską, oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu zostały sfinansowane ze środków programu ERASMUS+.

Skip to content