Europejskie Umiejętności Zawodowe

„EUROPEJSKIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE”
NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA102-036179
PROJEKT STAŻY ZAGRANICZNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ERASMUS+

Erasmus+

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego została wyłoniona II grupa wyjazdowa, licząca 20 osób, która od 5.05.2019 r. do 02.06.2019 r. wyjedzie na praktyki zawodowe do Irlandii organizowane w ramach projektu „Europejskie umiejętności zawodowe” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+.

Celem podstawowym projektu jest ułatwienie uczestnikom znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej. Doprowadzą do niego cele szczegółowe projektu: ułatwienie uczestnikom poszerzenia – zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy – umiejętności zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych.

Skip to content