W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych obowiązuje polisa: SZK 0037609, obejmująca ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.

Suma ubezpieczenia 20 000 – składka 35 zł.

Ubezpieczenie jest zwarte na okres od dnia 01.09.2022 roku do dnia 31.08.2023 roku.

Szkody należy zgłaszać:

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „BEZPIECZNA NAUKA” (plik .pdf)

Tabela świadczeń (plik .pdf)

Postanowienia dodatkowe – oferta szkolna na sezon 2022/2023 (plik .pdf)

 

Skip to content