W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych obowiązuje polisa: SZG 0000192, obejmująca ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.

Suma ubezpieczenia 15 000 – składka 40 zł.

Ubezpieczenie jest zwarte na okres od dnia 01.09.2023 roku do dnia 31.08.2024 roku.

Szkody należy zgłaszać:

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwego wypadku dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych „PAKIET BEZPIECZNA NAUKA” (plik .pdf)

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku (plik .pdf)

 

 

Skip to content