HARMONOGRAM, KOMUNIKATY I INFORMACJE

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.

Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.
Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
Pobierz plik w formacie PDF

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

deklaracja wstępna deklaracja ostateczna
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r. do 30 września 2022r. do 7 lutego 2023r.
Absolwent, który ukończył technikum w latach poprzedzających rok szkolny 2022/2023 do 30 września 2022r.
(nieobowiązkowo)
do 7 lutego 2023r.

Więcej informacji, dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2023, znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Skip to content