HARMONOGRAM, KOMUNIKATY I INFORMACJE

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.

Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.
Pobierz plik w formacie PDF

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
Pobierz plik w formacie PDF

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

deklaracja wstępna deklaracja ostateczna
Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r. do 2 października 2023 r. do 7 lutego 2024 r.
Absolwent, który ukończył technikum w latach poprzedzających rok szkolny 2023/2024 do 2 października 2023 r.
(nieobowiązkowo)
do 7 lutego 2024 r.

Więcej informacji, dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2024, znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Skip to content