Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku informuje, że najbliższe spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) według następującego harmonogramu: Lp. Klasa Wychowawca Sala Godzina  1 1s Czerepko-Żukowska Monika 6 15.30  2 2s Limberger Janusz 108 15.45  3 3s Waszkiewicz Aneta 14 15.30  4 3o Borkowska Danuta 02 15.30  5 1te […]

EUROPEJSKIE STAŻE ZAWODOWE

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku ogłasza listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „EUROPEJSKIE STAŻE ZAWODOWE” 2022-1-PL01-KA122-VET-000074456 oraz grupę rezerwową Staże zawodowe będą realizowane w Portugalii w terminie od 21 stycznia 2024 r. do 3 lutego 2024r. (jest to I grupa licząca 15 osób) w ramach przedsięwzięcia „Europejskie staże zawodowe” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ w […]

Zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w trosce o zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów, pracowników i  osób odwiedzających, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zobowiązuje do przestrzegania aktualnych wytycznych MEiN, MZ, GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zaktualizowanego Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa zdrowotnego od 8 kwietnia 2022r.

Spotkanie z rodzicami

Komunikat dyrektora szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku informuje, że 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) odbędą się spotkania nauczycieli z rodzicami uczniów. O godzinie 15.30 rozpoczną się spotkania wychowawców klas trzecich technikum na podbudowie szkoły podstawowej z rodzicami uczniów: klasa 3te1 – sala 208 klasa 3te2 – sala 101 klasa 3tm – sala 202 Na godzinę 16.00 […]

Powrót uczniów do kształcenia stacjonarnego

Komunikat Dyrektora Szkoły - powrót do kształcenia stacjonarnego

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku informuje, że od 21 lutego 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom, pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zobowiązuje do przestrzegania aktualnych wytycznych MEiN, MZ, GIS oraz Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół […]

Komunikat

Komunikat Dyrektora Szkoły - powrót do kształcenia stacjonarnego

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku informuje, że od dnia 31 maja 2021 r. we wszystkich oddziałach Technikum nr 6 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 będzie obowiązywało kształcenie stacjonarne. W formie stacjonarnej w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć będą realizowane również zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie Dyrektor Szkoły w trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom […]

Skip to content