Wzbogacenie bazy dydaktycznej ZSME w Ełku dzięki darowiźnie SSSE

W ramach współpracy 15 maja 2024 roku doszło do uroczystego spotkania Wiceprezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Suwałkach Wojciecha Kierwajtysa, Dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku Andrzeja Gerusa oraz Wicestarosty Ełckiego Roberta Dawidowskiego. Głównym celem spotkania było przekazanie umowy darowizny w kwocie 50 tys. złotych, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowoczesnych stanowisk do pneumatyki, elektropneumatyki i sensoryki w celu doposażenia pracowni egzaminacyjnej do nauki zawodu w branży mechatronicznej.

Wzbogacenie bazy dydaktycznej w wyżej wymienione pomoce pozwoli rozwinąć kompetencje zawodowe uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Przyczyni się również do solidnego przygotowania uczniów do przyszłej pracy zawodowej. Nabyte umiejętności pozwolą młodzieży zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy, w szczególności jako specjalistów do spraw utrzymania ruchu w firmach z nowoczesnym parkiem maszynowym.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku od 2016 roku współpracuje z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dzięki tej współpracy młodzież naszej szkoły ma możliwość odbywania praktyk zawodowych w nowoczesnych, prężnie działających firmach produkcyjnych, które należą do SSSE. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie byli nagradzani stypendiami SSSE, które stanowiły motywację do dalszej wytężonej nauki.

Podczas spotkania Wiceprezes Wojciech Kierwajtys podkreślił znaczenie inwestowania w edukację młodzieży oraz rozwijanie ich praktycznych umiejętności, co jest kluczowe dla przyszłości lokalnego rynku pracy. Dyrektor Andrzej Gerus wyraził wdzięczność za wsparcie, które umożliwi uczniom lepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz praktycznych wyzwań, jakie będą ich czekać w przyszłości. Wicestarosta Robert Dawidowski zwrócił uwagę na długofalowe korzyści płynące z tej współpracy, zarówno dla uczniów, jak i dla lokalnej społeczności oraz gospodarki.

Wspólne działania Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku są doskonałym przykładem na to, jak efektywna współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przemysłem może przyczynić się do rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży i wspierać lokalny rynek pracy.

Skip to content