Uczniowie ZSM-E w Ełku chętnie włączyli się w akcję promującą honorowe krwiodawstwo

Krewki Mechaniak 2023

Krewki Mechaniak to coroczna akcja, podczas której uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku oddają krew na terenie swojej szkoły. Przedsięwzięcie promujące honorowe krwiodawstwo cieszy się dużym zainteresowaniem i wywołuje falę pozytywnych komentarzy.

Kolejny raz społeczność naszej placówki nie zawiodła i 4 kwietnia przystąpiła do tej szczytnej akcji. Liczba osób chętnych do oddania krwi przerosła najśmielsze oczekiwania jej organizatorów. Uczniowie i pracownicy szkoły bardzo chętnie przystąpili do akcji krwiodawstwa, której celem jest dzielenie się z potrzebującymi życiodajnym płynem – krwią.

Naszym uczniom gratulujemy tej pięknej życiowej postawy!!!

Skip to content