Uczniowie Technikum nr 6 w Ełku przystąpili do konkursu "Mistrzowie Energii"

”Mistrzowie Energii”

W styczniu 2023 r. Technikum nr 6 w Ełku przystąpiło do konkursu „Mistrzowie Energii” zorganizowanego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Nauczyciele zainicjowali akcję ogólnoszkolną pt. „Sposoby oszczędzania energii elektrycznej”, podczas której uczniowie mieli wyznaczane co raz to nowe zadania w formie „challenge” (wyzwań). Aby dotrzeć do jak najszerszej liczby uczestników, inicjatywa była na bieżąco opisywana na fanpage’u szkoły. Nauczyciele regularnie zamieszczali na profilu zdjęcia, filmy, prace wykonywane przez uczniów.

Do zadań uczniów należało:

1. pokazać za pomocą zdjęcia lub krótkiego filmiku własny sposób oszczędzania energii;

2. wykonać prezentację multimedialną pt. „Domowe sposoby oszczędzania energii elektrycznej”;

3. narysować plakat pt. „Domowe sposoby oszczędzania energii elektrycznej”.

Aby ułatwić pracę nad tym tematem oraz naprowadzić uczniów na właściwy kierunek myślenia, w szkole organizowane były lekcje poświęcone oszczędzaniu energii elektrycznej. Uczniowie w zespołach zadaniowych wyszukiwali niezbędne informacje, tworzyli listy prostych sposobów oszczędzania energii, prezentowali dobre praktyki za pomocą mapy mentalnej, przygotowali lekcję pokazową o odnawialnych źródłach energii. Wszystkim działaniom przyświecały konkretne cele: przekazać wiedzę na temat tego, dlaczego oszczędzanie energii jest istotne, uświadomić, w jaki sposób można to robić oraz propagować zdrowe cyfrowe nawyki. Uczniowie prezentowali najprostsze przykłady oszczędności: rozsądne gospodarowanie światłem, wyłączanie urządzeń elektrycznych, utrzymywanie urządzeń elektrycznych we właściwym stanie technicznym, kąpiel czy prysznic, optymalne zmywanie naczyń itp.

Wszystkie posty na szkolnym profilu na FB związane z akcją oznaczone były hasztagiem: #MistrzowieEnergiiOSE.

Opracowały: Magda Sakowska i Aneta Waszkiewicz

Skip to content