Uczniowie klas 2tme i 4td podczas Lekcji o Funduszach Europejskich

„Lekcja o Funduszach Europejskich” w naszej szkole!

Uczniowie klasy 2tme i 4ts uczestniczyli w lekcjach w ramach projektu Lekcja o Funduszach Europejskich VII” . Podczas zajęć uczniowie mieli okazję pracować nowoczesnymi aktywizującymi metodami nauczania takimi jak: lekcja odwrócona, gra symulacyjna, metody audiowizualne, praca w grupach.  Podczas lekcji wykorzystano filmy dydaktyczne i instruktażowe, broszury informacyjne z zawartymi w nich zadaniami oraz grę planszową.

Uczniowie z wielkim  zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonywali polecone zadania a gra dydaktyczna wzbudziła wiele pozytywnych emocji.

Z pewnością zastosowane podczas lekcji środki dydaktyczne i metody nauczania ułatwiły młodzieży poznanie i utrwalenie wiedzy z zakresu Funduszy Europejskich, zrównoważonego rozwoju miast, rozwoju lokalnego, budżetu obywatelskiego oraz działań ekologicznych miast.

Opracowała: Grażyna Orchowska

Skip to content