Fotorelacja z wycieczki uczniów klas 3s, 2o i 2s do Warszawy zrealizowanej w ramach programu pn. "Poznaj Polskę"

Wycieczka do Warszawy klas 2o, 2s i 3s

W dniu 21 października 2022 r. uczniowie klas 2o, 2s oraz 3s uczestniczyli w wycieczce do Warszawy dofinansowanej przez rządowy projekt Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Przedsięwzięcie ma wspomóc organy prowadzące szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Na ten wspaniały pomysł, ubiegania się o dofinansowanie i pokazanie mam stolicy naszego kraju, wpadli oczywiście nauczyciele Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku, którzy pełniąc rolę opiekunów wycieczki pojechali z nami do Warszawy: pan Artur Stefanowicz – kierownik wycieczki oraz panie Danuta Borkowska i Aneta Waszkiewicz.

Program wycieczki był dobrany tak, by udział chłopców umożliwił zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia poznawczego, przeżycia „żywej” lekcji historii. Osobiste spotkanie z zabytkami, miejscami, które były świadkami niezwykłych i istotnych zdarzeń, wzmocni świadomość narodową wśród uczniów oraz szacunek dla Ojczyzny i Polaków, którzy tworzyli historię kraju.

Pierwszym punktem był spacer z pilotem wycieczki po historycznym zespole miasta, czyli poznawanie zakątków Starego Miasta Warszawy. Zwiedzaliśmy, oglądaliśmy, podziwialiśmy kształtując umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji dzieł sztuki architektonicznej oraz umiejętności formułowania opinii, ocen i sądów w oparciu o własne kryteria artystyczne. W programie wycieczki znalazł się również przejazd Traktem Królewskim oraz panoramiczne zwiedzanie z pokładu autobusu.

Następnie udaliśmy się z grupą do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Muzeum wilanowskie jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało założone w 1805 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. Po drugiej wojnie światowej, na mocy reformy rolnej, majątek wilanowski przeszedł na własność państwa. W 1995 roku Muzeum Pałac w Wilanowie stało się niezależną od Muzeum Narodowego instytucją, podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wróciliśmy do domu szczęśliwi, pełni wrażeń, choć zmęczeni. Wycieczka była wspaniała.

Opracował: Artur Stefanowicz

Skip to content