Fotorelacja ze spotkania z przedstawicielem Straży Granicznej

Spotkanie uczniów z przedstawicielem Straży Granicznej w Kętrzynie

19 października 2022 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Spotkanie z uczniami klas maturalnych odbyło się w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery 2022 i miało charakter doradztwa zawodowego.  Organizatorem spotkania była Urszula Modrzejewska – pedagog szkolny.

Straż Graniczna jest formacją powołaną do ochrony granic państwowych na lądzie, na morzu i w powietrzu oraz kontroli ruchu granicznego – zgodnie z interesami bezpieczeństwa narodowego. Pozostaje ona również we współdziałaniu z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać  się  z zasadami przyjęcia do służby w straży granicznej i  specyfiką pracy w tym zawodzie. Informacje przekazywane przez naszego gościa były ilustrowane ciekawym materiałem filmowym.  Spotkanie było bardzo interesujące. Młodzież zadawała liczne pytania, między innymi na temat obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz bezpieczeństwa naszego kraju.                                            

Pod koniec  spotkania uczniowie otrzymali ulotki informacyjne.

Opracowała: Urszula Modrzejewska

Skip to content