Uczniowie ZSM-E przed projekcją filmu „Orlęta. Grodno ’39”.

Filmowa lekcja historii

21 września 2022 r. klasy 3ts, 4te1 i 4te2 uczestniczyły w projekcji filmu „Orlęta. Grodno ’39”.  Grodno w czasach II RP stanowiło ważną bazę wojskową. Było również miastem wielokulturowym, pełnym napięć na tle etnicznym i politycznym. Po agresji Niemiec na Polskę 1 września 1939 r., większość stacjonujących w Grodnie wojsk została skierowana na zachodni front oraz do wzmocnienia obrony Lwowa. Miasto nie było przygotowane na natarcie Armii Czerwonej. Osłabionego Grodna bronili przede wszystkim cywile, w tym harcerze i uczniowie lokalnych szkół.  Dzieci te nazwano później Orlętami, w nawiązaniu do obrońców Lwowa z lat 1918-1920.

Przedstawienie wydarzeń z perspektywy 13-letniego Leona Rotmana sprawiło, że film był bardzo poruszający. Uczniowie mieli okazję poznać fragment historii – przebieg kampanii wrześniowej i konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow, ale także zrozumieć znaczenie takich problemów, jak antysemityzm i  nietolerancja.  Orlęta grodzieńskie nie miały szans na zwycięstwo w zderzeniu z przewagą liczebną Armii Czerwonej oraz dywersją miejscowych grup komunistycznych, kolaborujących z sowietami. Miasto upadło 22 września 1939 r. po dwóch dniach heroicznej walki. Mieszkańcy Grodna za bohaterską postawę zapłacili najwyższą cenę – dokonane przez Armię Czerwoną mordy na ludności cywilnej i obrońcach miasta (w tym kilkunastoletnich dzieciach) przybierały m.in. formę masowych rozstrzeliwań oraz miażdżenia czołgami.

Wspólne oglądanie filmów historycznych ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych. Po projekcji filmu przeprowadzono z uczniami rozmowę na temat roli tradycji i patriotyzmu w sytuacji najazdu obcych wojsk we wrześniu 1939 r. i współcześnie. W pełnej emocji dyskusji pojawiały się również wątki dotyczące poszukiwania własnej tożsamości,  potrzeby przynależności, poszukiwania siły i nadziei w sytuacjach trudnych, a także źródeł uprzedzeń i dyskryminacji.

Skip to content